Staat onze basisschool goed aangeschreven?


Onze basisschool is op 29 augustus 2022 van start gegaan. Wij voldoen aan alle wettelijke verplichtingen vanuit het ministerie van onderwijs en de eisen vanuit de onderwijsinspectie. Al onze wettelijk verplichte documenten zoals bijvoorbeeld de schoolgids, het schoolplan en het veiligheidsplan staan gepubliceerd op onze website.

Eén van onze pijlers is de basis op orde. U leest hier meer over in het schooljaarplan. In het kort komt het erop neer dat we ervoor zorgen dat er een onderwijsplan is geschreven en wordt nageleefd om de basiskwaliteit voor de vakken taal, lezen en rekenen op orde te hebben. Daarnaast werkt onze school nauw samen met een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit een geleding van ouders en personeel die meedenken en betrokken worden bij het onderwijskundige beleid van de school. Wij vinden het belangrijk dat onze ouders aangehaakt blijven bij de ontwikkelingen van de school. Wij hechten waarde aan ouderbetrokkenheid op zowel het pedagogisch- als educatief partnerschap. In de toekomst kunt u ook data over onze school vinden op scholenopdekaart.nl

Meer veelgestelde vragen


Wilt u ook een

stimulerende leeromgeving voor uw kind?


Uw kind aanmelden of wilt u meer informatie? Bel met 036 200 51 20 of vul het contactformulier in. We nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Direct aanmelden