Ouder- en Medezeggenschapsraad IKC De Woudreus


Ouderraad (OR)

De Oudervereniging heeft als doel het bevorderen van de samenwerking tussen de ouders en de school. In het bestuur van de Oudervereniging (de Ouderraad) zijn vanuit en door de ouders een aantal ouders benoemd. De leden van de Oudervereniging hebben zitting voor een periode van minimaal drie jaar. Aan het eind van ieder schooljaar vindt de jaarvergadering plaats waarin eventuele nieuwe kandidaten voor de Oudervereniging benoemd worden.

Zaken waar wij ons mee bezighouden zijn bijvoorbeeld:
De vereniging organiseert diverse activiteiten en probeert hier zoveel mogelijk ouders bij te betrekken. Voorbeelden van de activiteiten zijn de organisatie van het Sinterklaasfeest, Kerst en Pasen, de organisatie rondom de schoolfotograaf, het schoolfeest en de deelname van De Woudreus aan evenementen. Iedere ouder van een kind op De Woudreus is lid van de Oudervereniging. De contributie van de Oudervereniging bestaat uit de jaarlijkse Ouderbijdrage.

Waar staat de OR voor?
Door het organiseren van gezamenlijke activiteiten en het bewaken van het lief en leed van het personeel en de leerlingen, wil de oudervereniging invulling geven aan de pijlers van ons onderwijs. U kunt met vragen altijd bij een van de leden terecht, zowel persoonlijk als via de mail. De Oudervereniging houdt u op de hoogte via de Woudinfo.

Wie zitten er in de OR?
I.v.m. de opstartfase van de school is er nog geen actieve ouderraad. We zouden het erg fijn vinden als u ons wilt helpen. Heeft u interesse in deze functie, neemt u dan contact op met de directie van de school.

De OR bestaat uit ouders en leerkrachten.

Marjolijn de Boed (personeelsgeleding)
José Ebbelaar (personeelsgeleding)
Francisca Laport (oudergeleding)
Nisa Özgür (oudergeleding)
Stephanie Ojo-Osagie (oudergeleding)
Savannah Lochtenberg (oudergeleding)
Melissa Hibbeler (oudergeleding)
Vienciana van Heiningen (oudergeleding)

Hoe kan ik in contact komen met de OR?
Per mail: or@ikcdewoudreus.nl
Persoonlijk: bij één van de leden.

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad(MR) heeft tot doel de vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders wanneer het gaat om inspraak in bestuurlijke zaken. We hebben daarmee invloed op veel zaken die binnen de school en de stichting (SKO) spelen.

De MR heeft instemmingsrecht of adviesrecht op beleidszaken en kan ook initiatiefrecht uitoefenen. Dat laatste houdt in dat wij zelf zaken kunnen aandragen die bij de achterban (ouders en leerkrachten) spelen. Voor ons en de school is het daarom belangrijk dat we weten wat er bij u leeft. Laat uw stem dus horen wanneer er zaken zij die u op school besproken wilt hebben en neem contact met ons op!

Zaken waar wij ons mee bezighouden zijn bijvoorbeeld:
Passend Onderwijs
Medicijnbeleid
Pestprotocol
Financiële stukken zoals de begroting en jaarrekening

Waar staat de MR voor?
De MR van De Woudreus heeft als missie en visie:
Op proactieve wijze en als kritische gesprekspartner van de directie, bijdragen aan een veilige en prettige leeromgeving voor het kind, de ouders en teamleden. De MR houdt u op de hoogte via de Woudinfo. 

Wie zitten er in de MR?
Omdat de school zich in opstartfase bevindt is er nog geen officiële MR. Heeft u interesse in deze functie, geeft u het dan door aan de directie van de school.

De MR bestaat uit ouders en leerkrachten.

Bianca Simon-Berends (personeelsgeleding)
Jan Laport (oudergeleding)

Hoe kan ik in contact komen met de MR?
Per mail: mr@ikcdewoudreus.nl
Persoonlijk: bij één van de leden.

Meer over onze basisschool


Wilt u ook een

stimulerende leeromgeving voor uw kind?


Uw kind aanmelden of wilt u meer informatie? Bel met 036 200 51 20 of vul het contactformulier in. We nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Direct aanmelden