Wat is de Reggio Emilia visie?


Onze school werkt geïnspireerd door de pedagogiek van Reggio Emilia ook wel de Reggio Approach genoemd. De filosofie van Reggio Emilia stelt een duidelijke kindvisie centraal waarin staat dat ieder kind nieuwsgierig en leergierig is en een eigen manier heeft om te leren. Onze kindvisie heeft onder meer gevolgen voor het inrichten van de ruimte, de uiteenlopende manieren waarop we leren en het handelen van de leerkracht. De uitgangspunten zijn; het competente kind, de honderd talen van kinderen & de drie pedagogen.

Elk kind is bekwaam, heeft oneindig veel mogelijkheden, is creatief en intelligent. De leerkracht ondersteunt deze kwaliteiten en daagt kinderen op een passende manier uit. Onze leerkrachten zijn ervaringsdeskundige in het kennen van kinderen. Al hun mogelijkheden en talenten worden ingezet om te ontdekken, ervaren, onderzoeken, om te leren en ontwikkelen: om zo te worden wie hij of zij is. Op IKC De Woudreus leer je te ontdekken wie je bent!

Een coachende rol door continue vragen te stellen


In de praktijk betekent het dat we daar waar het kan zoveel mogelijk aansluiten bij de beleving van de leerlingen. Vooral in de middagen wanneer we werken vanuit de Noordwijkse methode komt dit sterk naar voren. Wij stimuleren onze leerlingen te gaan onderzoeken daardoor ontstaan de mooiste ideeën en creaties. Deze ideeën en creaties worden gepresenteerd in de school.

De leerkracht neemt voornamelijk een coachende rol in door continue vragen te stellen en het kind te laten nadenken. Door vragen te stellen komt een kind zelf tot een oplossing of reflecteert het kind op eigen handelen. De leerkracht stimuleert het kind door bij vragen, een wedervraag te stellen waardoor het kind zelf nadenkt en (soms met hulp) zelf tot het antwoord kan komen en zich hierdoor competent voelt. Ook bij problemen die voorvallen in de klas laat de leerkracht de kinderen meezoeken naar een oplossing. Leerlingen zijn samen met de leerkracht eigenaar van de thema’s en eigenaar van hun eigen leerproces. Hierbij is iedere leerling anders en wordt het begeleid waar dit nodig.

Samen op zoek naar antwoorden


Het tijdelijke gebouw biedt nog niet alle mogelijkheden om hier optimaal aan bij te dragen. Dit is iets wat we met de nieuwbouw meenemen in het inrichtingsplan. De leerkracht heeft volop de mogelijkheid om een uitdagende leeromgeving in te richten samen met de leerlingen. Er worden betekenisvolle en uitdagende activiteiten aangeboden, binnen en buiten de school, waardoor leerlingen betrokken raken.

Leerlingen leren van antwoorden die zij zelf geven, zelf ontdekken of horen en zien van anderen. Zij leren van en met elkaar. Samen met de ander (leerkracht, medeleerling, ouder etc.) gaan zij op zoek naar antwoorden op vragen over onderwerpen waar zij nieuwsgierig naar zijn. Leerlingen zijn samen met de leerkracht eigenaar van de thema’s en eigenaar van hun eigen leerproces. Zij bedenken verklaringen en onderzoeken hun vermoedens. Het uitwisselen van ervaringen en ideeën en het samen experimenteren en uitvoeren draagt bij aan het begrijpen van de wereld om hen heen.

Zichtbaar maken van gemaakte werk en behaalde doelen


Wij bepalen de kaders vanuit de SLO-leerlijnen, maar binnen die kaders mag een kind experimenteren, fouten maken, zelf nadenken en oplossen, reflecteren, samenwerken, creatief zijn en hierdoor nog zelfverzekerder worden!

Het gemaakte werk en de behaalde doelen maken wij graag zichtbaar. Kinderen krijgen zo inzicht in wat zij geleerd hebben en kunnen dit vol trots vertellen en laten zien. Dit kan aan de hand van foto’s waarop kinderen trots hun gemaakte werk laten zien, verwerkingen van geleerde doelen op de wand en door gemaakt werk van de leerlingen op te hangen in de klassen of gangen. Kinderen kunnen ervoor kiezen om het werk waar zij trots op zijn toe te voegen aan hun portfolio.

Meer veelgestelde vragen


Wilt u ook een

stimulerende leeromgeving voor uw kind?


Uw kind aanmelden of wilt u meer informatie? Bel met 036 200 51 20 of vul het contactformulier in. We nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Direct aanmelden